Hallitus

Hallitus valitaan vuosikokouksessa.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kolmesta viiteen muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin sekä taloudenhoitajan. Puheenjohtajan ja muiden hallitusten jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä.

Hallitus kokoontuu säännöllisesti, noin neljä kertaa vuodessa. Hallituksen toimikausi on vuosikokouksen päättymisestä seuraavan vuoden vuosikokouksen päättymiseen saakka.

Christer Björkman, puheenjohtaja
 

 

 

 

 

 

Seija Lahtinen, taloudenhoitaja


 

 

 

 

 

Mika Karjalainen, hallituksen jäsen, 26.4.2023 alkaen
 

 

 

 

 

 

Cristina Morero, hallituksen jäsen, 26.4.2023 alkaen