Kutsu B55:n Vuosikokoukseen 2023,

12.4.2023

Paikka: BridgeAreena, Hiomotie 10 Aika: ke 26.4 klo 16.30, Kerhopelit alkavat kokouksen jälkeen

 

Bridge-55 ry:n hallitus on päättänyt, että vuosikokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä. Etäosallistuminen edellyttää, että henkilöllä on käytössään tietokone tai mobiililaite (älykännykkä tai tablettitietokone) internet yhteydellä. Etäyhteys järjestetään teams sovelluksen avulla. Etäosallistuminen kokoukseen on mahdollista ainoastaan ennakkoon ilmoittautuneille. Ilmoittautuminen viimeistään 21.4.2023 osoitteeseen crippanin@gmail.com. Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla erikseen ohjeet etäosallistumisesta.

 

Esityslista:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

  • Kerhon sääntöjen mukaan pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta kaudelta

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksut sekä yhdistyksen järjestämien kerhopelien pelimaksun suuruus

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

9. Valitaan uutta toimikautta varten yhdistyksen puheenjohtaja

10. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä, 3-5

11. Valitaan hallituksen jäsenet

12. Valitaan 2 toiminnantarkastajaa varajäsenineen

13. Muut mahdolliset asiat

14. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

 

Helsingissä, 12.huhtikuuta 2023

B-55 Hallitus