VUOSIKOKOUSKUTSU

14.4.2021

Bridge-55 ry:n vuosikokous pidetään keskiviikkona 28.4.2021 kello 17.00 etäkokouksena. Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä muut mahdolliset asiat.

Laki väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista vahvistettiin 30.4.2020 koronaepidemian leviämisen rajoittamiseksi. Laissa säädettiin muun muassa seuraavat poikkeukset yhdistyslakiin pandemian takia:

  • Yhdistyksen hallituksen päätöksellä etäosallistumien yhdistyksen kokoukseen on mahdollista, vaikka etäosallistumismahdollisuutta ei ole mainittu säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt etäosallistumista sääntelevää äänestys- ja vaalijärjestystä.

Bridge-55 ry:n hallitus on päättänyt, että vuosikokous järjestetään etäyhteydellä. Etäosallistuminen edellyttää, että henkilöllä on käytössään tietokone tai mobiililaite (älykännykkä tai tablettitietokone) internet yhteydellä. Etäosallistuminen kokoukseen on mahdollista ainoastaan ennakkoon ilmoittautuneille. Ilmoittautuminen viimeistään 22.4.2021 sihteerille iris.schiewek@proliitto.fi Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla erikseen ohjeet etäosallistumisesta.

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kerhon sääntöjen mukaan pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta kaudelta

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksut sekä yhdistyksen järjestämien kerhopelien pelimaksun suuruus

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

9. Valitaan uutta toimikautta varten yhdistyksen puheenjohtaja

10. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä, 3-5

11. Valitaan hallituksen jäsenet

12. Valitaan 2 toiminnantarkastajaa varajäsenineen

13. Muut mahdolliset asiat

14. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

 

Helsingissä, 13.huhtikuuta 2021

B-55 Hallitus