23.9.2020 B55 vuosikokous 17:00

23.9.2020 klo 17:00

Vuosikokouksen jälkeen pelataan kerhon avoin parimestaruus kello 18:00 alkaen.

VUOSIKOKOUSKUTSU

Bridge-55 ry:n vuosikokous pidetään keskiviikkona 23.9.2020 Bridge Areenalla, Hiomotie 10, Pitäjänmäki, alkaen klo 17.00. Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä muut mahdolliset asiat.


Etäosallistuminen kokoukseen

Laki väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista vahvistettiin 30.4.2020 koronaepidemian leviämisen rajoittamiseksi. Laissa säädettiin muun muassa seuraavat poikkeukset yhdistyslakiin pandemian takia:

 • Sääntöjen estämättä yhdistyksen kevätkokous voidaan pitää 30.9.2020 mennessä.
 • Yhdistyksen hallituksen päätöksellä etäosallistumien yhdistyksen kokoukseen on mahdollista, vaikka etäosallistumismahdollisuutta ei ole mainittu säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt etäosallistumista sääntelevää äänestys- ja vaalijärjestystä.
 • Yhdistyksen hallitus voi päättää, että 30.9.2020 mennessä järjestettävään yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan viikko ennen kokousta.

Bridge-55 ry:n hallitus on päättänyt, että vuosikokoukseen 23.9.2020 voi osallistua etäyhteydellä. Etäosallistuminen edellyttää, että henkilöllä on käytössään tietokone tai mobiililaite (älykännykkä tai tablettitietokone) internet yhteydellä. Etäosallistuminen kokoukseen on mahdollista ainoastaan ennakkoon ilmoittautuneille viimeistään 17.9.2020 sihteerille taru.reinikainen@proliitto.fi Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla erikseen ohjeet etäosallistumisesta.

 

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kerhon sääntöjen mukaan pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 3. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta kaudelta
 4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 5. Vahvistetaan varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksut sekä yhdistyksen järjestämien kerhopelien pelimaksun suuruus
 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 7. Valitaan uutta toimikautta varten yhdistyksen puheenjohtaja
 8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä, 3-5
 9. Valitaan hallituksen jäsenet
 10. Valitaan 2 toiminnantarkastajaa varajäsenineen
 11. Muut mahdolliset asiat
 12. Kokouksen päättäminen

Helsingissä, 31. päivänä heinäkuuta 2020

Tervetuloa!

Hallitus

Vuosikokouksen jälkeen pelataan kerhon avoin parimestaruus kello 18:00 alkaen.