18.4.2018 B-55:n vuosikokous kello 17.00

18.4.2018 klo 17:00

Kello 18.00 alkaen normaalit kerhopelit

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kutsu ja esityslista liitteenä.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa tuoda jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Kutsu on julkaistava yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla sekä yhdistyksen internet-sivustolla vähintään 14 päivää ennen kokousta.

 

Liitteet