3.4.2019 B-55:n vuosikokous kello 17.00 ja kello 18.00 kerhopeli

3.4.2019 klo 17:00

VUOSIKOKOUSKUTSU

Bridge-55 ry:n vuosikokous pidetään keskiviikkona 3.4.2019 Bridge Areenalla, Hiomotie 10, Pitäjänmäki, alkaen klo 17.00.

Kahvitarjoilu

 

Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä muut mahdolliset asiat.

Esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta. Kerhon sääntöjen mukaan pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta kaudelta
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksut sekä yhdistyksen järjestämien kerhopelien pelimaksun suuruus
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 9. Valitaan uutta toimikautta varten yhdistyksen puheenjohtaja
 10. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä, 3-5
 11. Valitaan hallituksen jäsenet
 12. Valitaan 2 toiminnantarkastajaa varajäsenineen
 13. Muut mahdolliset asiat
 14. Kokouksen päättäminen

Helsingissä, 20. päivänä helmikuuta 2019.

Tervetuloa!

Hallitus

 

Vuosikokouksen jälkeen pelataan normaali parikilpailu kello 18:00 alkaen.